Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018

Απαλλαγές πολυτέκνων

Η νομοθεσία για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς και την απαλλαγή τους από τις εξωδιδακτικές εργασίες: Απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων δημοσιεύουμε τη νομοθεσία που καταφέραμε και συγκεντρώσαμε και που αφορά την απαλλαγή των πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες στο σχολείο: 60662/Δ2/25-8-04, Εγκύκλιος YΠΕΠΘ Θέμα:«Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες» Απαντώντας στην αρ.60662/Δ2/25-8-04, Εγκύκλιος YΠΕΠΘ 

Θέμα:«Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες»

Απαντώντας στην αρ. 60662/Δ2/28-6-2004 αίτησή σας, σχετικά με τις
διευκολύνσεις και την απαλλαγή των πολύτεκνων εκπαιδευτικών από τις
εξωδιδακτικές εργασίες, σας πληροφορούμε ότι οι διευθυντές σχολείων
πρέπει να φροντίζουν ώστε οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να έχουν
συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και να απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους
σε γιορταστικές, αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιπάτους.

Διευκρινίζεται όμως ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή δεν σημαίνει σε καμιά

περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται καθόλου
στο σχολείο. Αντίθετα η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το
διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν πρόκειται να εκτελέσουν
συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του
σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες
εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση
διοικητικών εργασιών , εφημερίες, καθήκοντα υπεύθυνου
βιβλιοθήκης. Αντίθετα οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν απαλλάσσονται από
τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άμεση σχέση με τα διδακτικά
τους καθήκοντα (υποχρέωση ενημέρωσης γονέων και παράδοση βαθμολογίας).

Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες

20203/Δ2/25- 2-2005, Εγκύκλιος YΠΕΠΘ 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 13 του Ν.
1566/1985 από τις εξωδιδακτικές εργασίες απαλλάσσονται οι μητέρες
παιδιών μέχρι δύο ετών. Ωστόσο με προηγούμενα έγγραφά μας έχουμε
γνωστοποιήσει ότι και στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς θα παρέχονται και
οι εξής διευκολύνσεις-απαλλαγές: οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί έχουν
συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και απαλλάσσονται από την
οργάνωση εορταστικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων. Η
απαλλαγή αυτή όμως δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι
εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο. Αντίθετα, η παραμονή
τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους ωράριο είναι
υποχρεωτική, όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που
τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Επιπλέον
απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση
βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών, εφημερίες,
καθήκοντα υπεύθυνου βιβλιοθήκης. Δεν απαλλάσσονται όμως οι πολύτεκνοι
εκπαιδευτικοί από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άμεση σχέση με
τα διδακτικά τους καθήκοντα (υποχρέωση ενημέρωσης γονέων και παράδοση
βαθμολογίας). Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, στους οποίους αναφέρονται οι
παραπάνω ρυθμίσεις ,είναι αυτοί των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μόνο.

Αρ.Πρωτ.Φ.350/12/59201/Δ1/07-05-2008/ΥΠΕΠΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε

ΤΜΗΜΑ Ε

Τηλ.: 210-34.42.125

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες» 

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το ωράριο των
πολύτεκνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της βαθμίδας ( αντιστοιχία ενός εκπαιδευτικού
ανά τμήμα, μονοθέσια και ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
κ.λ.π. ) παρέχονται εφεξής στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι εξής διευκολύνσεις -απαλλαγές:

 1. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία
  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οργανικότητας άνω του έξι (6), παρέχεται
  συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από την οργάνωση εορταστικών,
  αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων. Η απαλλαγή αυτή όμως
  δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν
  εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο. Αντίθετα, η παραμονή τους στο σχολείο
  για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν
  πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα
  όργανα διοίκησης του σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις
  ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση
  διοικητικών εργασιών, εφημερίες, καθήκοντα υπευθύνου βιβλιοθήκης. Δεν
  απαλλάσσονται όμως από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άμεση σχέση
  με τα διδακτικά τους καθήκοντα ( υποχρέωση ενημέρωσης γονέων και
  παράδοση βαθμολογίας).
 2. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία
  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οργανικότητας έξι (6) και κάτω, παρέχεται
  συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από τις ανωτέρω εξωδιδακτικές
  εργασίες, όπου αυτό είναι δυνατό χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή
  λειτουργία των σχολείων.
Οι παραπάνω διευκολύνσεις παρέχονται στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς
μέχρι τα παιδιά τους να αποφοιτήσουν από τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Υφυπουργός

Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος

139629/Δ1/10 – 11-2009, Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ

Θέμα:«Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες»

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την
με αριθμ. πρωτ. Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., με
θέμα «Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες»,
διευκρινίζουμε ότι:

Η ανωτέρω εγκύκλιος αφορά στους εκπαιδευτικούς που έχουν τέσσερα παιδιά και άνω.

Τις διευκολύνσεις δικαιούνται οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί των οποίων
και τα τέσσερα παιδιά είναι ανήλικα είτε φοιτούν είτε δεν φοιτούν στις
δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης (Α/θμιας και
Β/θμιας συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής ηλικίας).

zzzgschool1 1

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες»

Με αφορµή ερωτήµατα που µας υποβλήθηκαν σχετικά µε το ωράριο των
πολύτεκνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και λαµβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της βαθµίδας ( αντιστοιχία ενός εκπαιδευτικού
ανά τµήµα, µονοθέσια και ολιγοθέσια δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
κ.λ.π. ) παρέχονται εφεξής στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση οι εξής διευκολύνσεις –απαλλαγές:

 1. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία
  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης οργανικότητας άνω του έξι (6), παρέχεται
  συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από την οργάνωση εορταστικών,
  αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων. Η απαλλαγή αυτή όµως
  δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν
  εµφανίζονται καθόλου στο σχολείο. Αντίθετα, η παραµονή τους στο σχολείο
  για χρόνο ίσο µε το διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν
  πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριµένο έργο που τους ανατίθεται από τα
  όργανα διοίκησης του σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις
  ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση
  διοικητικών εργασιών, εφηµερίες, καθήκοντα υπευθύνου βιβλιοθήκης. ∆εν
  απαλλάσσονται όµως από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άµεση σχέση
  µε τα διδακτικά τους καθήκοντα ( υποχρέωση ενηµέρωσης γονέων και
  παράδοση βαθµολογίας ).
 2. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία
  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης οργανικότητας έξι (6) και κάτω, παρέχεται
  συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από τις ανωτέρω εξωδιδακτικές
  εργασίες, όπου αυτό είναι δυνατό χωρίς να παρακωλύεται η οµαλή
  λειτουργία των σχολείων. Οι παραπάνω διευκολύνσεις παρέχονται στους
  πολύτεκνους εκπαιδευτικούς µέχρι τα παιδιά τους να αποφοιτήσουν από τη
  δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα: Η νομοθεσία για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς και την απαλλαγή τους από τις εξωδιδακτικές εργασίες - iPaideia.gr

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2018-19

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – Βlog education-philology

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Λ Υ Κ Ε Ι Ο


Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του ημερησίου γενικού λυκείου


Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης_N_4186_2013_ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ


Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου_(2018-2019)_ΦΕΚ


Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.


ΦΕΚ 120 τ.Β΄ 23.01.18-Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής Δ.Ε.


Π.Δ.46.2016 ΦΕΚ 74.22-4-16 Αξιολόγηση μαθητών ΓΕΛ


Τροποποίηση του Π.Δ. 46.2016 (αξιολόγηση των μαθητών-μαθητριών του Γενικού Λυκείου)


ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ _νομος 4521.2018


170603_Δ2_13.10.2016_ΥΣΕΦΕ


170610_Δ2_13.10.2016_ΣΕΠΕΗΥ 


Υποχρεωτικό ωράριο Καθηγητών, Διευθυντών, Υποδιευθυντών κτλ.


ΦΕΚ 681.2017_Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 129287-2011-ΦΕΚ 4227-2016


Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών ΕπιτροπώνΑναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Οδηγίες ΔΔΕ Δ΄Αθήνας 2018 - 19 για τη λειτουργία του σχολείου

Δείτε το έγγραφο εδώ.


ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢
Δ ́ ΑΘΗΝΑ΢
ΣΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ
Σαχ. Δ/νςθ: Λεωφ. ΢υγγροφ 165, Νζα ΢μφρνθ, 17121
Πλθροφορίεσ: ΢ωκράτθσ Καραγεώργθσ
Σθλζφωνα: 2131617353 & 357
Σθλεομοιοτυπία: 2131617360
Ιςτοςελίδα: http://dide-d-ath.att.sch.gr
Ηλεκτρ. Διεφκ.: ekpedeftika@dide-d-ath.att.sch.gr
Νζα Σμφρνθ, 06-09-2018
Αρ. Ρρωτ.: 13152
Ρ΢ΟΣ:
Διευκυντζσ Γυμναςίων και ΓΕ.Λ.
τθσ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ
ΚΟΙΝ:
ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ»
ΣΧΕΤ.:
Ενόψει τθσ ζναρξθσ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ 2018-2019 το Τμιμα Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων τθσ
Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ αποςτζλλει ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτάσ τθσ οδθγίεσ ςχετικά με τα κζματα που
το αφοροφν, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ των ςχολικϊν μονάδων ςτο ζργο τουσ.
Α.
΢υγκρότθςθ τμθμάτων (κοσ Καραγεώργθσ, κα Κολιοδζδε 2131617353-357)
Η ςυγκρότθςθ των τμθμάτων γίνεται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ εξισ:
1) Τμιματα ομάδων προςανατολιςμοφ και μακθμάτων επιλογισ ςτα ΓΕ.Λ.
Υ.Α. 108279/Δ2/1-7-2016 (ΦΕΚ 2182 τ.Β’ 14-7-2016)
Υ.Α. 131457/Δ2/9-8-2016 (ΦΕΚ 2626 τ.Β’ 24-8-2016)
2) Τμιματα δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτα Γυμνάςια
Υ.Α. 53476/ΓΔ4/28-3-2017 (ΦΕΚ 1171 τ.Β’ 4-4-2017)
3) Τμιματα αγγλικϊν ςτα Γυμνάςια
Εγκφκλιοσ 152928/Δ2/19-9-2016
Υ.Α. 135800/Δ2/23-8-2016 (ΦΕΚ 2732 τ.Β’ 31-8-2016)
4) Συγκρότθςθ τμθμάτων με μακθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ
Ν. 4452 Άρκρο 11 (ΦΕΚ 17 τ.Α’ 15-2-2017)Η μείωςθ του αρικμοφ μακθτϊν και κατ’ επζκταςθ θ πικανι αφξθςθ τμθμάτων υλοποιείται
μόνο κατόπιν εγκριτικισ απόφαςθσ του Ρεριφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ, μετά από κετικι
ειςιγθςθ του Δ/ντι Εκπαίδευςθσ. Ο Διευκυντισ του ςχολείου οφείλει να διαβιβάςει ςτθ
Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ ςχετικό αίτθμα ςυνοδευόμενο από πράξθ του ςυλλόγου διδαςκόντων με
κετικι ειςιγθςθ, κακϊσ και βεβαιϊςεισ α) του Διευκυντι του ςχολείου, β) του ςχολικοφ
ςυμβοφλου Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, και γ) του ςχολικοφ ςυμβοφλου Ραιδαγωγικισ
Ευκφνθσ ότι τθροφνται οι προχποκζςεισ του Άρκρου 11 του Ν. 4452.
5) Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ςτα τμιματα Γυμναςίων και ΓΕ.Λ.
129818/Γ2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451 τ.Β’ 1-10-2013)
Β.
Εγγραφζσ / μετεγγραφζσ (κοσ Καραγεώργθσ, κα Κολιοδζδε 2131617353-357)
Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018
Y.A. 139101/ΓΔ4/28-08-2018
ΕΓΓ΢ΑΦΕΣ
Σε περίπτωςθ που εμφανιςτεί ςτθ ςχολικι ςασ μονάδα για εγγραφι κθδεμόνασ με το
απολυτιριο ανά χείρασ, πριν προχωριςετε ςτθν εγγραφι κα πρζπει να ελζγξετε
επιςταμζνωσ (ηθτϊντασ οποιοδιποτε δικαιολογθτικό κρίνετε ςκόπιμο - π.χ. ςυμβόλαιο
ενοικίαςθσ ι αγοράσ κατοικίασ) αν όντωσ θ διεφκυνςθ κατοικίασ του μακθτι ανικει ςτα
χωροταξικά όρια τθσ ςχολικισ ςασ μονάδασ, όπωσ αυτά ζχουν οριςτεί από τθ Δ.Δ.Ε. Δ’
Ακινασ, και μόνον τότε προχωράτε ςτθν εγγραφι. ΢ε διαφορετικι περίπτωςθ,
παραπζμπετε το μακθτι ςτθ ςχολικι μονάδα όπου ανικει χωροταξικά.
ΜΕΤΕΓΓ΢ΑΦΕΣ
1. Σε περίπτωςθ που κατατεκεί ςτθ ςχολικι ςασ μονάδα αίτθςθ για μετεγγραφι από άλλο
δθμόςιο ςχολείο Γενικισ Παιδείασ, λόγω μετακόμιςθσ ςε διεφκυνςθ που ανικει ςτα δικά
ςασ χωροταξικά όρια, δεν απαντάτε κετικά ςτθν αίτθςθ και δεν προβαίνετε ςε ζκδοςθ
εγκριτικοφ ςθμειώματοσ (α) πριν διαπιςτϊςετε βάςει δικαιολογθτικϊν (π.χ. ςυμβολαίου
ενοικίαςθσ ι αγοράσ κατοικίασ) ότι όντωσ ζχει γίνει μετακόμιςθ και (β) πριν ζρκετε ςε
ςυνεννόθςθ με το διευκυντι του ςχολείου προζλευςθσ για να κρίνετε από κοινοφ αν θ
μετακόμιςθ ζχει γίνει ςε διεφκυνςθ που κακιςτά αδφνατθ ι εξαιρετικά δυςχερι τθ
φοίτθςθ ςτο ςχολείο προζλευςθσ και κατόπιν να εγκρίνετε από κοινοφ τθ μετεγγραφι
(Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 άρκρο 17, παρ. 1 ςτ). Σε περίπτωςθ διαφωνίασ των δφο
διευκυντϊν, το αίτθμα μετεγγραφισ με όλα τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά διαβιβάηεται ςτθ
Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ.
ΠΡΟ΢ΟΧΗ! Εάν οι προβαλλόμενοι λόγοι τθσ μετεγγραφισ δεν προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του
άρκρου 17 τθσ Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018, τότε και μόνο τότε θ αίτθςθ μετεγγραφισ
υποβάλλεται ςτθ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ (όχι ςτο ςχολείο) και ςτθ ςυνζχεια διαβιβάηεται ςτθ
Δ/νςθ Σπουδϊν του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.
ΡΑ΢ΑΚΛΗΣΗ, τα γενικότερα αιτιματα και ηθτιματα που αφοροφν μετεγγραφζσ, για
οποιονδιποτε λόγο, να διευκετοφνται κατά το δυνατόν μεταξφ των διευκυντϊν των
ςχολικϊν μονάδων, ςτα πλαίςια τθσ αγαςτισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των.
2. Σε περίπτωςθ που κατατεκεί ςτθ ςχολικι ςασ μονάδα αίτθςθ για μετεγγραφι από ιδιωτικό
ςχολείο ι από ΕΠΑ.Λ., πριν προχωριςετε ςτθ μετεγγραφι και τθν ζκδοςθ εγκριτικοφ
ςθμειϊματοσ κα πρζπει να ελζγξετε επιςταμζνωσ (ηθτϊντασ οποιοδιποτε δικαιολογθτικόκρίνετε ςκόπιμο - π.χ. ςυμβόλαιο ενοικίαςθσ ι αγοράσ κατοικίασ) αν όντωσ θ διεφκυνςθ
κατοικίασ του μακθτι ανικει ςτα χωροταξικά όρια τθσ ςχολικισ ςασ μονάδασ, όπωσ αυτά
ζχουν οριςτεί από τθ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ, και μόνον τότε προχωράτε ςτθ μετεγγραφι. Σε
διαφορετικι περίπτωςθ, παραπζμπετε το μακθτι ςτθ ςχολικι μονάδα όπου ανικει
χωροταξικά.
Ραρατθρείται ςυχνά το φαινόμενο κθδεμόνεσ που κζλουν να εγγράψουν/μετεγγράψουν
μακθτζσ ςε δθμόςιο ςχολείο τθσ αρεςκείασ τουσ και εκτόσ χωροταξικϊν ορίων όπου
ανικουν, να αιτοφνται αρχικά μετεγγραφισ από το δθμόςιο ςχολείο όπου ανικουν
χωροταξικά ςε ιδιωτικό ςχολείο και αμζςωσ μετά, χωρίσ οφτε μία θμζρα παρακολοφκθςθσ
μακθμάτων ςτο ιδιωτικό ςχολείο, να αιτοφνται νζασ μετεγγραφισ από το ιδιωτικό ςχολείο
ςτο δθμόςιο ςχολείο τθσ αρεςκείασ τουσ. Η Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ ηθτά τθ ςυνεργαςία ςασ και τθν
προςοχι ςασ για τθν αποτροπι αυτοφ του φαινομζνου.
ΠΡΟ΢ΟΧΗ! Σε περίπτωςθ που ζχει ςυμπλθρωκεί ο ανϊτατοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα, και δεν
μπορείτε να δεχκείτε άλλο μακθτι με εγγραφι ι μετεγγραφι, δεν προβαίνετε ςε δθμιουργία επιπλζον
τμιματοσ, αλλά παραπζμπετε τον κθδεμόνα ςτο επόμενο πλθςιζςτερο προσ τθν κατοικία του ςχολείο
(όπωσ ορίηει θ νομοκεςία), ζςτω κι αν ο μακθτισ χωροταξικά ανικει ςτο δικό ςασ ςχολείο.
ΕΓΓ΢ΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΟ ΞΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Για τθν εγγραφι μακθτϊν από ξζνα ςχολεία απαιτείται θ ζκδοςθ αντιςτοιχίασ τάξθσ από
τθ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ. Για τθν ζκδοςθ αντιςτοιχίασ απαιτείται θ κεϊρθςθ/επικφρωςθ του
πρωτότυπου τίτλου ςπουδϊν για τθ γνθςιότθτά του με τθ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ
(APOSTILLE).
Για όςεσ χϊρεσ δεν ζχουν υπογράψει τθ ςφμβαςθ τθσ Χάγθσ ι για πζντε χϊρεσ
για τισ οποίεσ θ Ελλάδα ζχει εκφράςει αντιρριςεισ (Κιργιηία, Μογγολία,
Ουημπεκιςτάν, Ρεροφ, και Τυνθςία), θ κεϊρθςθ/επικφρωςθ γίνεται πρϊτα από
το Υπ. Εξωτερικϊν τθσ χϊρασ προζλευςθσ και ςτθ ςυνζχεια από τθν Ελλθνικι
προξενικι αρχι ςτθ χϊρα προζλευςθσ. Εναλλακτικά, θ κεϊρθςθ/επικφρωςθ
μπορεί να γίνει με τθ ςειρά από το Υπ. Εξωτερικϊν τθσ χϊρασ προζλευςθσ, ςτθ
ςυνζχεια από τθν προξενικι αρχι τθσ χϊρασ προζλευςθσ ςτθν Ελλάδα, και τζλοσ
από το Τμιμα Επικυρϊςεων του Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ και Ρλθροφόρθςθσ
Ρολιτϊν και Αποδιμων Ελλινων του Ελλθνικοφ Υπουργείου Εξωτερικϊν
(Αρίωνοσ 10, Μοναςτθράκι).
Στθ ςυνζχεια ο τίτλοσ μεταφράηεται από το Ελλθνικό Υπουργείο Εξωτερικϊν ι από
Ζλλθνα Δικθγόρο που να ζχει δικαίωμα μετάφραςθσ από το Δικθγορικό ςφλλογο και να
γνωρίηει τθ γλϊςςα.
Πςον αφορά τθν εγγραφι αλλοδαπϊν μακθτϊν με ελλιπι δικαιολογθτικά, ιςχφει θ
εγκφκλιοσ 108457/Δ2/4-7-2016, όπου περιγράφονται οι ενζργειεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να
προβεί ο Δ/ντισ του ςχολείου ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ. ΢ασ επιςθμαίνουμε τθν προςοχι
να μθν αφινετε περιπτώςεισ μακθτών με ελλιπι δικαιολογθτικά να χρονίηουν, αλλά
να ενθμερώνετε εγκαίρωσ τθ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ, ώςτε ςε ςυνεργαςία μεταξφ μασ να
ηθτείται από το ΤΠ.Π.Ε.Θ. θ διεξαγωγι κατατακτιριων εξετάςεων ι θ με άλλο τρόπο
διευκζτθςθ του κζματοσ.
ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΡΕ΢ΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρκρο 31 Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018
Εγκφκλιοσ Γ2/141522/09-11-2010Σε περιπτϊςεισ αλλαγισ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, εφόςον οι προβλεπόμενεσ από το
ανωτζρω άρκρο ενζργειεσ δεν αποφζρουν βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ, κα πρζπει να
τθροφνται απαρζγκλιτα όςα αναφζρονται ςτθν ανωτζρω ςχετικι νομοκεςία. Ειδικότερα,
τθν αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ μπορεί να τθν επιβάλει μόνο ο Σφλλογοσ
Διδαςκόντων με απόφαςθ ςτθν οποία πρζπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγοσ για τον
οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατι θ επανόρκωςθ τθσ παρζκκλιςθσ εντόσ του ίδιου
ςχολικοφ περιβάλλοντοσ και με τθ ςφμφωνθ γνώμθ ειδικοφ των υποςτθρικτικών
εκπαιδευτικών δομών. Ο διευκυντισ του ςχολείου αποςτζλλει με διαβιβαςτικό το
ςχετικό πρακτικό του Συλλόγου Διδαςκόντων και αντίγραφο του ποινολογίου με τισ
πρότερεσ ποινζσ του μακθτι ςτθ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ. Στο διαβιβαςτικό κα πρζπει
οπωςδιποτε να αναγράφεται τυχόν προτίμθςθ του κθδεμόνα για το ςχολείο
μετεγγραφισ λόγω αλλαγισ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. Στο πρακτικό του Συλλόγου
Διδαςκόντων κα πρζπει, πζραν των άλλων προβλεπομζνων, να αναγράφεται ότι «τα
παιδαγωγικά μζτρα που ζχουν ιδθ εφαρμοςτεί ςτο ςχολείο δεν ζχουν επιφζρει
αλλαγι τθσ ςτάςθσ του μακθτι» και ότι «δεν είναι δυνατι θ επανόρκωςθ τθσ
παρζκκλιςθσ εντόσ του ίδιου ςχολικοφ περιβάλλοντοσ».
Γ. Ειδικι Αγωγι (κα Φόνςου 2131617358, κα Δθμθτρακάκθ 2131617358)
Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-2018 Άρκρο 26
Υ.Α. 18533/Δ4/2-2-2018
Χαρακτθριςμόσ μακθτϊν ωσ κατ’ ιδίαν διδαχκζντων
Y.A. 139101/ΓΔ4/28-08-2018
Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-2018
Υ.Α. 18533/Δ4/2-2-2018
Εγκφκλιοσ Γ2/4036/30-12-1983
Στθν κατθγορία των κατ’ ιδίαν διδαχκζντων μακθτϊν υπάγονται οι μακθτζσ που
αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 7 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 τ.Α’), όπωσ
αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 4 του άρκρου 46 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 τ.Α’). Οι
αποφάςεισ με αρικμό 24945/1973 (ΦΕΚ 314 Β`), 48661/1974 (ΦΕΚ 607 Β`), 42373/1976
(ΦΕΚ 652 Β`), Γ2/3922/28.12.1984 (ΦΕΚ 3 Β707.01.1985), Γ2/3031/22.10.1985 (ΦΕΚ 726 Β`),
Γ2/3560/25.9.1989 (ΦΕΚ 720 Β`) του Υπουργείου Ραιδείασ, οι οποίεσ κακορίηουν τισ
πακιςεισ των μακθτϊν που δικαιολογοφν τθν υπαγωγι τουσ ςτθν κατθγορία των κατ` ιδίαν
διδαχκζντων, εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Ωσ προσ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν υπαγωγι μακθτϊν ςτθν κατθγορία των
κατ` ιδίαν διδαχκζντων,
α.
όταν οφείλεται ςε λόγουσ υγείασ, κα πρζπει οι γονείσ-κθδεμόνεσ τουσ ι οι ίδιοι αν
είναι ενιλικεσ, με τθν αίτθςι τουσ να προςκομίςουν ςτο ςχολείο φοίτθςθσ
πρόςφατθ ςχετικι ιατρικι γνωμάτευςθ από Δθμόςιο Νοςοκομείο, θ οποία φζρει
ςφραγίδα από i) Συντονιςτι Διευκυντι Κλινικισ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ
(Ε.Σ.Υ.) ι ii) νόμιμα εκτελοφντα χρζθ Συντονιςτι Διευκυντι Κλινικισ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) ι iii) Διευκυντι Ρανεπιςτθμιακισ Κλινικισ
ι πρόςφατθ ςχετικι ιατρικι γνωμάτευςθ από Δθμόςιο Κζντρο Υγείασ ςτθν περιοχι
του μακθτι, θ οποία φζρει ςφραγίδα του Διευκυντι του Κζντρου
ι δικαιολογθτικά από Ιδιωτικό Νοςοκομείο τα οποία φζρουν υπογραφι και
ςφραγίδα του κεράποντοσ ιατροφ και του Διοικθτικοφ Διευκυντι τθσ ιδιωτικισ
κλινικισ.
β.
όταν οφείλεται ςε παραμονι τουσ ςτο εξωτερικό, ιςχφει θ παρ. 11 του άρκρου 5 τθσ
υπ’ αρικμ. ΣΤ5/71/ 01-12-1986 υπουργικισ απόφαςθσ (ΦΕΚ 834 τ.Β’).γ.
δ.
όταν πρόκειται για ςτράτευςθ, κα πρζπει να προςκομιςτεί βεβαίωςθ που να
πιςτοποιεί ότι ο μακθτισ υπθρετεί ι υπθρετοφςε ςτο ςτρατό.
όταν πρόκειται για κεραπευόμενουσ ςε Οργανιςμοφσ κεραπείασ απεξάρτθςθσ,
ιςχφει θ Υπ. Απόφαςθ 18533/Δ4/02-02-2018 (ΦΕΚ 450 τ.Β' 14-2-2018)
Οι χαρακτθριςμζνοι ωσ κατ’ ιδίαν μακθτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα, εφόςον το επικυμοφν, να
παρακολουκιςουν τα μακιματα τθσ τάξθσ τουσ ωσ ακροατζσ, υπό τον όρο ότι ςτθν
προςκομιςκείςα γνωμάτευςθ κα πιςτοποιείται ότι ο μακθτισ μπορεί να κάνει χριςθ τθσ
παρεχόμενθσ δυνατότθτασ και κα προςδιορίηεται ταυτόχρονα ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ
τθσ φοίτθςθσ του μακθτι ςτο ςχολείο με τθν ιδιότθτα του ακροατι (εγκφκλιοσ Γ2/4036/30-
12-1983).
Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ ςχετικι αίτθςθ του κθδεμόνα υποβάλλονται ςτο
ςχολείο μζχρι τθν 30 θ Απριλίου (Y.A. 139101/ΓΔ4/28-08-2018). Οι Διευκυντζσ των ςχολείων
κα πρζπει να αποςτζλλουν ςτθ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1. Διαβιβαςτικό του ςχολείου, όπου κα αναγράφεται ότι ο μακθτισ δεν ζχει κάνει χριςθ
των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 24 τθσ Τ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-2018.
2. Αίτθςθ του κθδεμόνα
3. Ρρόςφατθ ιατρικι γνωμάτευςθ −οπωςδιποτε ςφμφωνθ με τθν ανωτζρω περίπτωςθ
(α)− όπου κα αναγράφεται ότι λόγω τθσ πάκθςθσ ο μακθτισ αδυνατεί να φοιτιςει
(τακτικά) ςτο ςχολείο. ΠΡΟ΢ΟΧΗ! Ραρακαλοφνται οι διευκυντζσ να μθ δζχονται
ιατρικζσ γνωματεφςεισ που δεν είναι ςφμφωνεσ με τθν ανωτζρω περίπτωςθ (α).
4. Βεβαίωςθ εγγραφισ-φοίτθςθσ του μακθτι
5. Βεβαίωςθ ότι ο μακθτισ ζχει υπερβεί το ανϊτατο όριο απουςιϊν
6. Θετικι ειςιγθςθ του Δ/ντι τθσ Σχολικισ Μονάδασ, εφόςον θ πάκθςθ δεν είναι μεταξφ
των προβλεπόμενων από τθ νομοκεςία ωσ ανωτζρω (π.χ. κζματα ψυχολογικισ φφςεωσ).
Ραράλλθλθ ςτιριξθ, ΕΒΡ, Σχολικόσ Νοςθλευτισ
Η παράλλθλθ ςτιριξθ από εκπ/κό ειδικισ αγωγισ, Ε.Β.Ρ., ι Σχολικό Νοςθλευτι, υλοποιείται
ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 86699/Δ3/25-5-2018. Ραρακαλοφμε να χρθςιμοποιείτε
οπωςδιποτε τα Υποδείγματα 1 και 2 που ςασ ζχουν αποςταλεί, κακϊσ και το ςωςτό
λογότυπο ΕΣΡΑ ςτα δικαιολογθτικά/ζγγραφα που αποςτζλλετε ςτθ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ, όπου
αυτό απαιτείται.
Δ. Απώλεια διδακτικών ωρών (κα Φόνςου 2131617358, κα Δθμθτρακάκθ 2131617358)
Σε περίπτωςθ απϊλειασ διδακτικϊν ωρϊν ιςχφει το άρκρο 14 του Ν. 4326/2015, το οποίο
ςασ επιςυνάπτουμε. Ραρακαλοφνται οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων να ενθμερώνουν
άμεςα τθ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ, αρχικά τθλεφωνικά, για τυχόν απϊλεια διδακτικϊν ωρϊν λόγω
κατάλθψθσ κακϊσ και για τθν εξζλιξθ αυτισ, και ςτθ ςυνζχεια αποςτζλλοντασ με τον
προςφορότερο δυνατό τρόπο (fax, email, κ.λπ.) τα αιτιματα των μακθτϊν, ϊςτε να
ενθμερϊνεται το ςυντομότερο δυνατόν θ Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ. Με τθ λιξθ τθσ
κατάλθψθσ, ο Διευκυντισ οφείλει να ςυγκαλζςει αμζςωσ και εκτάκτωσ το ςχολικό
ςυμβοφλιο το οποίο πρζπει να υποβάλει πρόταςθ ςτο Διευκυντι τθσ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ μζςα
ςε πζντε θμζρεσ από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ςχολείου, ςχετικά με τθ διαδικαςία
αναπλιρωςθσ των ωρϊν διδαςκαλίασ που ζχουν χακεί.E. Είςοδοσ τρίτων ςε ςχολικζσ μονάδεσ (κα Κολιοδζδε 2131617353)
Για τθν είςοδο τρίτων ςε ςχολικζσ μονάδεσ ιςχφει το με αρ. πρωτ. Φ1/30545/Δ2/22-02-2016
ζγγραφο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. ςφμφωνα με το οποίο «ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ τρίτων ςε
ςχολικζσ μονάδεσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ χωρίσ τθν ζγκριςθ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του
ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι και του ςυλλόγου διδαςκόντων». Ραρακαλοφνται οι
διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων για τθν ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ δράςεων από φορείσ ι
μεμονωμζνα άτομα (για τισ οποίεσ δεν υπάρχει ιδθ γενικι ζγκριςθ από το ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.), εντόσ ςχολικοφ
χϊρου και εντόσ ςχολικοφ ωραρίου, να αποςτζλλουν ςτθ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ (α) ςχετικό πρακτικό με
κετικι ειςιγθςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων ςτο οποίο κα περιγράφεται το περιεχόμενο τθσ δράςθσ, (β)
προαιρετικά ειςιγθςθ του ςυμβοφλου παιδαγωγικισ ευκφνθσ, και (γ) διαβιβαςτικό με ςφμφωνθ γνϊμθ
του Δ/ντι του ςχολείου ςτο οποίο κα πρζπει να αναγράφονται τα εξισ:
Ημζρα και θμερομθνία πραγματοποίθςθσ τθσ δράςθσ
Τάξεισ ι τμιματα που κα παρακολουκιςουν/ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ
Διδακτικζσ ϊρεσ πραγματοποίθςθσ τθσ δράςθσ (π.χ. 2 θ , 3 θ , και 4 θ διδακτικι ϊρα)
Ακριβι ςτοιχεία του φορζα και των ατόμων που κα υλοποιιςουν τθ δράςθ
Σασ ευχόμαςτε καλι δφναμθ και καλι ςχολικι χρονιά. Ο Δ/ντισ Εκ/ςθσ, και ο Ρροϊςτάμενοσ και
οι ςυνάδελφοι του Τμιματοσ E’ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων κα είναι πάντα δίπλα ςασ ςε ό,τι χρειαςτείτε.
Ευελπιςτοφμε ςε μια ομαλι και παραγωγικι ςυνεργαςία.
Ο Διευκυντισ
Αριςτοτζλθσ Χρ. Βαρελάσ

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 16-07-16 Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 16-07-16 Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο: 16-07-1616-07-16 Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις
λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων
επιλογής στο Γενικό Λύκειο ως εξής:
1. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα τμήμα απαιτούνται για τη δημιουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:

Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α΄-Γ΄τουλάχιστον έντεκα (11) μαθητές/τριες.
Β.
Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄-Ζ΄ και με απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων
με τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές/τριες.
Γ. Στις σχολικές μονάδες των
κατηγοριών από Η΄-ΙΒ΄ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον έξι (06)
μαθητές/τριες.

2. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με δύο τμήματα απαιτούνται για τη λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού

Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α΄-Γ΄  τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες.
Β.
Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄-Ζ΄ και με απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων
με τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές/τριες.
Γ. Στις σχολικές μονάδες
των κατηγοριών από Η΄-ΙΒ΄ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δέκα (10)
μαθητές/τριες.

3. Όπου η τάξη Γενικού
Λυκείου λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα απαιτούνται για τη
λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:

Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α΄-Γ΄ τουλάχιστον είκοσι (20) μαθητές/τριες.
Β.
Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄-Ζ΄ και με απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων
με τουλάχιστον δεκαοκτώ(18) μαθητές/τριες.
Γ. Στις σχολικές μονάδες
των κατηγοριών από Η΄-ΙΒ΄και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) μαθητές/τριες.
4. Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής
και ηπειρωτικής χώρας όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν στις κατηγορίες
Η΄-ΙΒ΄ και στα οποία η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά
αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού
ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών μετά από πλήρως
αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης και
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης υπό την προϋπόθεση
ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.
5.
Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να
φοιτήσουν στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού υπερβαίνει τους είκοσι επτά
(27), εγκρίνεται η λειτουργία δεύτερου τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού.

II. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων επιλογής στo Γενικό Λύκειο

Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων
επιλογής καθώς και των γνωστικών αντικειμένων του μαθήματος επιλογής
«Καλλιτεχνική Παιδεία» στο Γενικό Λύκειο ισχύουν τα εξής:
1. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές.
2. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές.
3. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές.

Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της
νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά
αδύνατη, μπορεί να συσταθεί τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής με
τη συμμετοχή και μικρότερου αριθμού μαθητών μετά από πλήρως
αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης και
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης υπό την προϋπόθεση ότι
υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να
καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.

Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας
τμήματος σε μάθημα επιλογής, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα
μαθήματος επιλογής που έχει δημιουργηθεί ή είναι δυνατόν να
δημιουργηθεί στο σχολείο.

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Λειτουργία σχολείου 10645/2018 και τροποποποιήσεις αυτής.

Τροποποίηση 139101/ΓΔ4/28-08-2018 της 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.

1. Οι υποπαρ. 3,4 και 5 της παρ. Α΄ του άρθρου 9 της
αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής: «3. Για την εγγραφή
στην Α΄ τάξη Γυμνασίου είτε αυτό βρίσκεται εντός είτε
εκτός των αστικών κέντρων, κάθε μαθητής/τρια κατα-
θέτει, μέσω του κηδεμόνα του/της, εντός του μηνός
Δεκεμβρίου του διανυόμενου σχολικού έτους, στον/
στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά
δήλωση εγγραφής στο Γυμνάσιο το οποίο ορίζεται σύμ-
φωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα
με το άρθρο 12. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα δημόσια
Γυμνάσια. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά
και έχει την ευθύνη οι μεν δηλώσεις να παραμείνουν στο
σχολείο, τα δε απολυτήρια των απολυόμενων μαθητών/
τριών του σχολείου του/της να διαβιβαστούν στο Γυμνά-
σιο του προορισμού τους υπηρεσιακώς, με βάση την
ονομαστική κατάσταση και επί αποδείξει. Οι μαθητές/
τριες που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό πριν από
την έκδοση του π.δ. 739/1980 (Α΄ 184), καταθέτουν τον
πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο που τους έχει παραδο-
θεί, απευθείας στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να
εγγραφούν
4. Για την εγγραφή στην Α΄ Γενικού Λυκείου, οι τίτλοι
των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρε-
σιακά και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
της παρ. Δ΄, στο Γενικό Λύκειο που έχουν κατανεμηθεί,
σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της
οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η εγγραφή στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου με τίτλο που
εκδόθηκε το ημερολογιακό έτος εγγραφής πραγματο-
ποιείται μόνο εάν αυτός έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά
από το Γυμνάσιο».
Οι υπόλοιπες υποπαράγραφοι της παρ. Α΄ του άρθρου 9
της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 υπουργικής απόφα-
σης (Β΄ 120) αναριθμούνται.
2. Η υποπαρ. 8, η οποία αναριθμήθηκε σε υποπαρ. 7 με
την παρ. 1 της παρούσας, της παρ. Α΄ του άρθρου 9 της
αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 120) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Δικαίωμα εγγραφής
στην Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου
Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και όσοι/ες έχουν
απορριφθεί στην Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ.
Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από την A΄
τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ., όσοι/ες έχουν απορ-
ριφθεί στη Β΄ ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ. και όσοι/ες
έχουν απορριφθεί από τη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ. τε-
τραετούς φοίτησης από το σχολικό έτος 2019-2020 και
εφεξής. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από
τη Β΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ., οι προαγόμενοι/ες από τη
Β΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019
και εφεξής, όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Γ ημερήσιου
ΓΕ.Λ., όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ εσπερινού ΓΕ.Λ.
από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής και όσοι/ες
έχουν απορριφθεί στη Δ΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ. από το σχολικό
έτος 2019-2020».
3. Η περίπτωση δ΄ της υποπαρ. 9, η οποία αναριθμή-
θηκε σε υποπαρ. 8 με την παρ. 1 της παρούσας, της παρ.
A΄ της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 υπουργικής απόφα-
σης (Β΄ 120) διαγράφεται.
4. Η περίπτωση α΄ της υποπαρ. 2 της παρ. Ε΄ του άρ-
θρου 9 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουρ-
γικής απόφασης διαγράφεται, η οποία έχει ως εξής:
«α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής» και γίνεται αναρίθ-
μηση των υπόλοιπων περιπτώσεων.
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 της αριθμ. 10645/
ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης αντικαθί-
σταται ως εξής: «2. Τα όρια της περιοχής κάθε Γυμνασίου
ή Γενικού Λυκείου και ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών/
τριών που είναι δυνατόν να φοιτήσουν σε αυτά καθο-
ρίζεται με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Διευθυντή/
ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι περιοχές των
σχολείων, εφόσον δεν μπορούν να καθοριστούν στο
πλαίσιο της δικαιοδοσίας ενός/μίας μόνο Διευθυντή/
ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται με
απόφαση του/της αρμόδιου/ας Περιφερειακού/ής Διευ-
θυντή/ντριας Εκπαίδευσης».
6. Οι περιπτ. β, γ, δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 22
αντικαθίσταται ως εξής: «β. Ημερήσια Γενικά Λύκεια
αα) στην A΄τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
1) εγγράφηκαν στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την πα-
ρούσα υπουργική απόφαση,
2) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,
  .

.
.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 26 της
αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουργικής από-
φασης αντικαθίσταται ως εξής: «Οι γονείς/κηδεμόνες των
υπαγόμενων μαθητών/τριών στις διατάξεις των κατ΄ ιδί-
αν διδαχθέντων/χθεισών, σύμφωνα με την παρούσα, ή οι
ίδιοι/ες αν είναι ενήλικοι/ες υποβάλλουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο το
αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, με την προϋ-
πόθεση ότι θα ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση, έγκαι-
ρα, για την ιδιάζουσα περίπτωση τη Διεύθυνση του σχολεί-
ου, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά την ημέρα υποβολής
της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός των απουσιών
του/της μαθητή/τριας δεν υπερβαίνει το όριο, κατά πε-
ρίπτωση, πέραν του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται
ως ανεπαρκής σύμφωνα με το άρθρο 28 της παρούσας
υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Στο κεφάλαιο Ζ΄ της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018
(Β΄ 120) υπουργικής απόφασης προστίθεται άρθρο 36
ως εξής: «Άρθρο 36 Προϋποθέσεις και πιστοποιητικά
για την εγγραφή και μετεγγραφή μαθητών/τριών στα
εσπερινά γυμνάσια και λύκεια (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.)

.

.
.
 

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 23-08-18 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Γ/βάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης ΓΕΛ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 23-08-18 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Γ/βάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης ΓΕΛ: The site of Greek Ministry of Education, Research and Religious Affairs

Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄
-----Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Μαρούσι, 26 - 7 - 2018Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Φ253.2/ 127522 /Α5email: t01ode2@minedu.gov.grΠληροφορίες: Κων/να Ντούτσου 2103442684
Ανδρέας Λάμπος 2103442702
Fax: 210-3442098
ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:Α. Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2018:
1. μαθημάτων Γενικών Λυκείων,
2. ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα
Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα
ΤΕΦΑΑ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ.Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β΄/2016) Υπουργικής Απόφασης
«Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
3.Τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ.Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) Υπουργικής Απόφασης
«Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών
Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε
ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε
ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της
εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α΄).


5. Τις διατάξεις της αριθμ.Φ.253.2/92419/Α5/2017 (ΦΕΚ 1937 Β΄) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον
καθορισμό οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων.
6. Τις διατάξεις του ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α 1.
Καθορίζουμε το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων
έτους 2018, ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
 


ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)
ΤΕΤΑΡΤΗ 5-9-2018- ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 6-9-2018 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
&ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-9-2018 - ΙΣΤΟΡΙΑ
- ΦΥΣΙΚΗ
- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8-9-2018 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ
- ΧΗΜΕΙΑ
- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10-9-2018 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ
- ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις
αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.
Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν
στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους
υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των
ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις


Α 2. Καθορίζουμε το πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων
έτους 2018 των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα για τα οποία απαιτείται
εξέταση σε ειδικά μαθήματα, ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΡΙΤΗ 11-9-2018 ΑΓΓΛΙΚΑ 16:00 μ.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12-9-2018ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 12:30 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 13-9-2018ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 12:30 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-9-2018 ΑΡΜΟΝΙΑ 16:00 μ.μ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15-9-2018ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
12:30 μ.μ.
16:30 μ.μ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17-9-2018ΓΑΛΛΙΚΑ 16:00 μ.μ
ΤΡΙΤΗ 18-9-2018ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ
12:30 μ.μ.
16:30 μ.μ


Η ώρα έναρξης εξέτασης για όλα τα μαθήματα ορίζεται στον ως άνω πίνακα. Η προσέλευση των υποψηφίων
στις αίθουσες εξέτασης θα γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες, εκτός των μαθημάτων Ελεύθερο και
Γραμμικό Σχέδιο για τα οποία ορίζεται σε έξι (6) ώρες και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το
οποίο ορίζονται είκοσι (20) λεπτά περίπου.
Β. Ως προθεσμία διεξαγωγής επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των
υποψηφίων ΓΕΛ για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους
2018-19 ορίζουμε το διάστημα από την Πέμπτη 13-9-2018 μέχρι και την Πέμπτη 20-9-2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ