Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Τροποποιήσεις στην ένταξη τμημάτων γ' θμιας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣΆρθρο
ΜΟΝΟ
1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ-
ΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ.
2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, στα τμήματα
των Πανεπιστημίων, προστίθεται:
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
31 Αυγούστου 2016
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου
2744
29353
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ
Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, στα τμήματα των ΤΕΙ, προστίθεται:
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, στα
τμήματα των Πανεπιστημίων, προστίθεται:
ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Ο.Π.Α.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
29354
Τεύχος Β’ 2744/31.08.2016
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Ο.Π.Α.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΔΠΘ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, στα τμήματα
των Πανεπιστημίων, προστίθεται:
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
ΔΠΘ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, στα τμήματα
των ΤΕΙ, προστίθεται:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
29355
Τεύχος Β’ 2744/31.08.2016
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ)
ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, στα τμήματα
των Πανεπιστημίων, προστίθεται:
ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρθρου 1, στα τμήματα των Πανεπιστημίων, προστίθεται:
ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρθρου
1, στα τμήματα των ΤΕΙ, προστίθεται:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ
(ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ)
ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
T
ΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
29356
Τεύχος Β’ 2744/31.08.2016
2. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, από τα τμήματα των Πανεπιστημίων, διαγράφεται:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
ΔΠΘ
Στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, από τα τμήματα
των ΤΕΙ, διαγράφεται:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟ
ΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρθρου 1, από τα τμήματα των ΤΕΙ, διαγράφεται:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟ
ΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου